dinsdag 21 januari 2020

Damiaanactie!

 Damiaanactie strijdt!

Samen met alle levensbeschouwingen strijden wij voor een wereld zonder lepra, tuberculose en andere armoedeziektes!

Samen willen wij zoveel mogelijk mensen genezen!

Samen staan we sterk!

De Ark van Noach - De eerste graad


God gaf Noach de opdracht een ark te bouwen. 
Met de eerste graad deden we dat met heel veel plezier.
De leerlingen genoten van deze opdracht.


maandag 6 januari 2020

Kerstviering in de kerk

Net voor de kerstvakantie trokken we met alle leerlingen van katholieke godsdienst naar de kerk. Daar vond een kerstviering plaats onder leiding van juf Katleen.  Enkele leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar hebben het kerstverhaal uitgebeeld. We zongen ook heel enthousiast enkele liedjes mee. Ina, Lily en Bent speelden zelfs een stukje op hun instrument.